Giấy phép Hộ Kinh Doanh nhanh tại Hồ Chí Minh Và Tây Ninh

Giấy phép Hộ Kinh Doanh nhanh tại Hồ Chí Minh Và Tây Ninh do Sở kế hoạch đầu tư Thành Phố Hồ Chí Minh và Tây Ninh cấp hướng dẫn thủ tục Đăng ký giấy phép hộ kinh doanh địa chỉ:Địa chỉ: 32 Lê Thánh Tôn, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP Hồ Chí Minh. số điện thoại liên hệ:Tel: (08).38.293.179 - (08).38.227.495 

DANH MỤC BÀI VIẾT

I. VÀI NÉT VỀ SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

1.1 Vị trí của Sở kế hoạch và đầu tư thành phố hồ chí minh

1.2 Chức năng của Sở kế hoạch và đầu tư Thành Phố Hồ Chí Minh là gì?

1.3 Các đơn vị trực thuộc của sở kế hoạch và đầu tư

1.4 Trách nhiệm của Sở kế hoạch và đầu tư Thành Phố Hồ Chí Minh trong quá trình cấp giấy phép hộ kinh doanh cá thể

II. GIẤY PHÉP KINH DOANH HỘ CÁ THỂ

2.1 Hộ kinh doanh cá thể là gì?

2.2 Ưu và nhược điểm của đăng ký giấy phép kinh doanh hộ cá thể?

2.3 Đối tượng được cấp giấy phép kinh doanh hộ cá thể

2.4 Các bước đăng kí cấp giấy phép kinh doanh hộ cá thể

I.VÀI NÉT VỀ SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

1.1Vị trí của Sở kế hoạch và đầu tư

Sở kế hoạch và đầu tư là đơn vị trực thuộc Bộ kế hoạch và đầu tư. Đồng thời cũng là cơ quan chịu sự quản lý và chỉ đạo về tổ chức, biên chế từ UBND Thành Phố Hồ Chí Minh.

1.2 Chức năng của Sở kế hoạch và đầu tư Thành Phố Hồ Chí Minhlà gì?

Sở kế hoạch và đầu tư Thành Phố Hồ Chí Minh có các chức năng về chuyên môn và về quản lý nhà nước, bao gồm: Tổng hợp kế hoạch và quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội;T ổ chức đề xuất và thực hiện về chính sách, cơ chế quản lý kinh tế - xã hội trên địa bàn; Quản lý đầu tư trong nước và đầu tư nước ngoài tại địa phương; Quản lý nguồn vốn ODA; Đăng ký giấy phép kinh doanh hộ cá thể và các hình thức kinh doanh khác; Quản lý các vấn đề về hợp tác xã,doanh nghiệp, kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân; Tổ chức cung ứng các dịch vụ; Quản lí đấu thầu theo quy định của pháp luật.

1.3Các đơn vị trực thuộc của sở kế hoạch và đầu tư

 Sở kế hoạch và đầu tư Thành phố hồ chí minhbao gồm: Phòng đăng ký kinh doanh sở kế hoạch và đầu tư; Phòng quản lý đầu tư ngoài ngân sách Nhà nước sở kế hoạch và đầu tư; Văn phòng sở kế hoạch và đầu tư thành phố hồ chí minh; Phòng đấu thầu, thẩm định và giám sát đầu tư ,Phòng kinh tế đối ngoại sở kế hoạch và đầu tư thành phố hồ chí minh; Phòng thanh tra; Phòng quản lý đầu tư theo hình thức đối tác sở kế hoạch và đầu tư; Phòng quản lý đầu tư vốn ngân sách Nhà nước sở kế hoạch và đầu tư thành phố hồ chí minh; Phòng tổng hợp, quy hoạch sở kế hoạch và đầu tưvà Trung tâm tư vấn đấu thầu và hỗ trợ đầu tư doanh nghiệp.

  1. XEM THÊM CHI TIẾT THÔNG TIN VỀ SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

đăng ký doanh nghiệp

Đăng ký giấy phép hộ kinh doanh cá thể

1.4Trách nhiệm của Sở kế hoạch và đầu tư Thành Phố Hồ Chí Minh trong quá trình cấp giấy phép hộ kinh doanh cá thể

- Sở kế hoạch và đầu tư Thành Phố Hồ Chí Minh phải chịu trách nhiệm và tổ chức thực hiện các thủ tục cấp giấy phép kinh doanh hộ cá thể.

.- Sở kế hoạch và đầu tư Thành Phố Hồ Chí Minh có trách nhiệm thay đổi, bổ sung,cấp mới, cấp lại và thu hồi giấy phép kinh doanh hộ cá thể và các giấy tờ khác liên quan trên địa bàn tỉnh.

- Sở kế hoạch và đầu tư Thành Phố Hồ Chí Minh phải phối hợp với các ngành khác theo dõi, kiểm tra, tổng hợp tình hình và xử lý các vi phạm sau đăng ký giấy phép kinh doanh hộ cá thể tại địa phương.

- Sở kế hoạch và đầu tư Thành Phố Hồ Chí Minh cần thu nhận, sao lưu và quản lý thông tin về đăng ký giấy phép kinh doanh hộ cá thể theo quy định của pháp luật.

- Sở kế hoạch và đầu tư Thành Phố Hồ Chí Minh là đầu mối theo dõi, tổng hợp tình hình của các hộ kinh doanh sau đăng ký giấy phép kinh doanh hộ cá thể.

II. GIẤY PHÉP KINH DOANH HỘ CÁ THỂ

Đăng kígiấy phép kinh doanh hộ cá thể là bước đầu tiên cần làm nếu gia đình của bạn muốn bắt đầu kinh doanh.

Bạn muốn bắt đầu hoạt động kinh doanh với quy mô nhỏ và ngay tại gia đình mình?Bạn muốn một hình thức kinh doanh vừa thuận tiện trong việc quản lý vừa đơn giản trong nghiệp vụ kế toán? Vậy kinh doanh hộ cá thể là lựa chọn tốt nhất cho bạn.

Nếu bạn đang tìm hiểu về các bước và thủ tụcđăng kí giấy phép kinh doanh hộ cá thể, thìhãy cùng Sài Gòn Xanh tìm hiểu qua bài viết này nhé!

2.1 Hộ kinh doanh cá thể là gì?

Có thể hiểu: Hộ kinh doanh cá thể là đơn vị đã được cấp giấy phép kinh doanh hộ cá thể. Là tổ chức kinh doanh do một cá nhân, hộ gia đình hay một nhóm người làm chủ.

Hộ kinh doanh cá thể  không sở hữu con dấu pháp nhân, chỉ có một cơ sở kinh doanh, không có quá 10 lao động và phải chịu trách nhiệm với hoạt động kinh doanh bằng toàn bộ tài sản của mình.

2.2Ưu và nhược điểm của đăng ký giấy phép kinh doanh hộ cá thể?

Việc đăng ký giấy phép kinh doanh cá thể có một số ưu và nhược điểm sau:

Ưu điểm:Đăng ký giấy phép kinh doanh hộ cá thể không có nhiều bước thủ tục rườm rà, không cần kê khai thuế mỗi tháng, sổ sách và chứng từ đơn giản. Ngoài ra, đăng ký giấy phép kinh doanh hộ cá thểcòn phù hợp với kinh doanh quy mô nhỏ, ít vốn và được khoán thuế.

Nhược điểm:Đăng ký giấy phép kinh doanh hộ cá thể sẽ không được bảo hộ thương hiệu, bao bì hay nhãn dán và không được hoàn thuế. Đăng ký giấy phép kinh doanh hộ cá thể cũng chỉ được mở 1 cơ sở và không có con dấu pháp nhân. Ngoài ra, hộ kinh doanh cá thể nhỏ và rời rạc, khó xây dựng được lòng tin với khách hàng.

2.3 Đối tượng được cấp giấy phép kinh doanh hộ cá thể

 Đối tượng được cấp giấy phép kinh doanh hộ cá thể là cá nhân,thành viên hộ gia đình có quốc tịch Việt Nam, đủ từ 18 tuổi trở lên và có đủ năng lực hành vi về dân sự và pháp luật.

2.4 Các bước đăng kí cấp giấy phép kinh doanh hộ cá thể

Để thực hiện đăng kí giấy phép kinh doanh hộ cá thể, bạn phải thực hiện các bước sau:

Bước 1:Chuẩn bị thông tin và thủ tục

Người đại diện, chủ hộ gia đình viết giấy đề nghị đăng kí hộ kinh doanh và gửi lên phòng đăng kí kinh doanh cấp huyện – Trực thuộc Sở kế hoạch và đầu tư.

Bên cạnh giấy đề nghị đăng kí hộ kinh doanh, bạn còn cần các hồ sơ cụ thể sau:

hồ sơ thành lập hộ kinh doanh cá thể

Các thủ tục cần có để đăng kí giấy phép kinh doanh hộ cá thể

Bước 2:lên phòng đăng kí kinh doanh cấp huyện – Trực thuộc Sở kế hoạch và đầu tư tiếp nhận hồ sơ đăng ký giấy phép kinh doanh hộ cá thể và trao giấy biên nhận.

Sau thời gian3 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ, bạn sẽ được cấp giấy phép kinh doanh hộ cá thể nếu đáp ứng các điều kiện sau:

– Lĩnh vực kinh doanh hộ không nằm trong danh mục bị nhà nước cấm.

– Tên hộ kinh doanh phải phù hợp với quy định pháp luật.

– Hộ kinh doanh của bạn đã nộp đầy đủ các lệ phí đăng ký.

Trường hợp hồ sơ của bạn nộp không hợp lệ,thìphòng đăng kí kinh doanh– Trực thuộc Sở kế hoạch và đầu tư thành phố hồ chí minh sẽ thông báo chi tiết các nội dung cần phảibổ sunghay sửa đổiđến bạn bằng văn bản.

Bước 3: Nhận giấy phép kinh doanh hộ cá thể

Nếu hồ sơ của bạn hợp lệ thì sau 3 ngày kể từ ngày nộp hồ sơ, phòng đăng kí kinh doanh cấp huyện – Trực thuộc Sở kế hoạch và đầu tư Thành Phố Hồ Chí Minh sẽ cấp cho bạn giấy phép kinh doanh hộ cá thể và bạn có thể bắt đầu kinh doanh.

Vậy, trên đây là toàn bộ thông tin về Sở kế hoạch và đầu tư Thành Phố Hồ Chí Minh– Giấy phép kinh doanh hộ cá thể cùng với thủ tục và trình tự các bước chi tiết để bạn có thể thành lập hộ kinh doanh của mình với đầy đủ tính pháp lý.

Nếu bạn có bất cứ thắc mắc hay vấn đề nào khác cần tìm hiểu về quy trình đăng ký giấy phép kinh doanh hộ cá thể, hãy liên hệ ngay đến Hotline: 0937 997 665 để được tư vấn nhiệt tình và chính xác nhất nhé!

Sài Gòn Xanh

Like và share