Lập kế hoạch ứng phó sự cố hoá chất giá rẻ 

Kế hoạch ứng phó sự cố hóa chất là cái dự báo rủi ro sẽ xẩy ra trong tương lai và dựa vào đó mà doanh nghiệp đề xuất các biện pháp phòng ngừa ứng phó một cách hợp lý ứng với từng doanh nghiệp cụ thể. Hiện nay, nhu cầu sử dụng hóa chất trong các hoạt động sản xuất, kinh doanh, sử dụng, bảo quản và vận chuyển trên địa bàn Tây Ninh ngày càng lớn. Hoạt động này tiềm ẩn những nguy cơ gây mất an toàn môi trường, sức khỏe, tài sản vật chất. Mức phạt cho các hành vi liên quan đến thiếu kế hoạch phòng ngừa ứng phó sự cố hóa chất có thể lên đến 25.000.000 đồng và đình chỉ hoạt động kinh doanh.Công Ty TNHH Tư Vấn Môi Trường & Đo Đạc Sài Gòn Xanh sẽ tư vấn miễn phí và hướng dẫn các doanh nghiệp xây dựngkế hoạch ứng phó sự cố hoá chất với chi phí thấp nhất. Hotline: 093.155.1939

ứng phó sự cố hóa chất

Kế hoạch ứng phó sự cố hóa chất

1. Tại sao phải xây dựng kế hoạch ứng phó sự cố hóa chất

Hóa chất có khả năng phát tán nhanh trên diện rộng. Hóa chất rất dễ xâm nhập vào cơ thể người, xâm nhập vào các yếu tố môi trường như đất đai, nguồn nước và không khí. Chúng sẽ để lại những hậu quả lâu dài đối với sức khỏe và môi trường bởi đặc tính tồn lưu lâu dài.

Vì vậy, Kế hoạch ứng phó sự cố hoá chất của các doanh nghiệp đang được Nhà nước và Bộ Công Thương xem xét, quản lí rất chặt chẽ. Trong đó, Nghị định 113/2017/NĐ-CP quy định: Phạt tiền từ 15.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với hành vi không xây dựng biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất mà vẫn đưa dự án vào hoạt động.Do đó, các doanh nghiệp có hoạt động hóa chất cần cấp thiết xây dựng Kế hoạch ứng phó sự cố hoá chất và trình nộp tới Bộ Công Thương.

2. Đối tượng cần xây dựng kế hoạch ứng phó sự cố hóa chất

Đối tượng cần xây dựng Kế hoạch ứng phó sự cố hóa chất bao gồm: Chủ đầu tư dự án sản xuất, kinh doanh, cất giữ và sử dụng hóa chất có ít nhất 01 hóa chất thuộc Phụ lục IV Nghị định số 113/2017/NĐ-CP với khối lượng tồn trữ lớn nhất tại một thời điểm lớn hơn hoặc bằng ngưỡng khối lượng quy định tại Phụ lục IV.

Các đối tượng này phải xây dựng Kế hoạch ứng phó sự cố hóa chất đối với tất cả các hóa chất nguy hiểm mà dự án có hoạt động. Sau đó phải trình bộ quản lý ngành, lĩnh vực(Bộ Công Thương) nhằm thẩm định, phê duyệt trước khi chính thức đưa dự án vào hoạt động.

3. Căn cứ pháp lý xây dựng Kế hoạch ứng phó sự cố hóa chất

 • Luật Hóa chất số 06/2007/QH12 ngày 21/11/2007;
 • Nghị định số 113/2017/NĐ-CP ngày 09 tháng 10 năm 2017 của Chính phủquy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật hóa chất;
 • Chỉ thị số 03/CT-TTg ngày 05/3/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất độc hại;
 • Quyết định số 26/2016/QĐ-TTg ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ ban hành quy chế hoạt động ứng phó sự cố hóa chất độc;
 • Quyết định số 04/2020/QĐ-TTg ngày 13/01/2020 của Thủ tướng Chính phủsửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế hoạt động ứng phó sự cố hóa chất độc ban hành kèm theo Quyết định số 26/2016/QĐ-TTg ngày 01 tháng 7năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ;
 • Thông tư số 32/2017/TT-BCT ngày 28 tháng 12 năm 2017 của Bộ Trưởng Bộ Công Thương Quy định cụ thể và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật hóa chất và Nghị định số 113/2017/NĐ-CP ngày 09 tháng 10 năm 2017 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật hóa chất”;
 • Công văn số 1924/BCT-HC ngày 19/3/2020 của Bộ Công Thương về việc đôn đốc xây dựng và thực hiện Kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất và quản lý an toàn hóa chất.

phòng ngừa sự cố hóa chất

Kế hoạch phòng ngừa sự cố hóa chất

4. Các yếu tố xây dựng Kế hoạch ứng phó sự cố hóa chất

 • Đánh giá các điều kiện, nguyên nhân xảy ra sự cố và định hướng phòng ngừa sự cố hóa chất.
 • Kịch bản và dự báo tình huống diễn biến của các sự cố hóa chất lớn có thể xảy ra khi vận chuyển, sử dụng, bảo quản hóa chất.
 • Các kế hoạch ứng phó với các kịch bản sự cố hóa chất lớn.
 • Các giải pháp kỹ thuật khắc phục sự cố hóa chất.
 • Công tác đảm bảo.
 • Hành động ứng cứu khẩn cấp, vệ sinh sau sự cố.

MẪU  KẾ HOẠCH PHÒNG NGỪA  ỨNG PHÓ SỰ CỐ HÓA CHẤT

PHẦN MỞ ĐẦU:Giới thiệu về chung về dự án hoặc cơ sở hóa chất nói sơ về tính cần thiết phải lập dự án.

PHẦN 1 THÔNG TIN LIÊN QUAN ĐẾN DỰ ÁN HAY CƠ SỞ SẢN XUẤT KINH DOANH HÓA CHẤT

1.Thông tin chung về quy mô đầu tư như quy trình sản xuất hay liệt kê hóa chất:

2.Các hạng mục công trình bao gồm cả công trình  chính và phụ

3.Thuyết minh các công đoạn sản xuất từ khâu sử dụng đến khâu lưu trữ hàng hóa hóa chất.

4.Bản kê khai hóa chất bao gồm :khối lượng, đặc điểm lý hóa học, đặc biệt là độc tính của mỗi loại hóa chất nguy hiểm

5.Bản mô tả các yêu cầu kỹ thuật về bao đóng gói, bảo quản và vận chuyển của mỗi loại hóa chất nguy hiểm

6.Mô tả điều kiện địa hình, khí hậu tại cơ sở hay các hệ thống phụ trợ như hệ thống giao thông, hệ thống thoát nước của khu vực xung quanh nơi thực hiện nhà máy sản xuất hóa chất.

7.Bản danh sách các công trình công nghiệp, quân sự, khu dân cư, hành chính, thương mại  các công trình tôn giáo, các khu vực nhạy cảm về môi trường trong phạm vi 1000 m bao quanh vị trí nhà máy, cơ sở hóa chất.

Chương 2  DỰ BÁO NGUY CƠ, TÌNH HUỐNG XẢY RA SỰ CỐ HÓA CHẤT

1.Dự báo điểm nguy cơ

Lập danh sách các điểm nguy cơ bao gồm các vị trí đặt các thiết bị sản xuất hóa chất nguy hiểm chủ yếu, các thiết bị hoặc khu vực tập trung lưu trữ hóa chất nguy hiểm kèm theo điều kiện công nghệ sản xuất, bảo quản; số người lao động dự kiến có mặt trong khu vực.

2.Dự báo các tình huống

Dự báo tình huống sự cố điển hình có thể xảy ra tại các điểm nguy cơ đã nêu, ước lượng về hậu quả tiếp theo, phạm vi tác động, mức độ tác động đến người và môi trường xung quanh khi sự cố không được kiểm soát, ngăn chặn (việc xác định hậu quả phải dựa trên mức độ hoạt động lớn nhất của thiết bị sản xuất hoặc lưu trữ hóa chất nguy hiểm trong điều kiện khắc nghiệt nhất).

Chương 3 GIẢI PHÁP PHÒNG NGỪA

1.Các biện pháp về quản lý

– Nội quy, quy trình, cảnh báo, giám sát.

– Huấn luyện an toàn hóa chất.

– Kế hoạch kiểm định, bảo trì, bảo dưỡng thiết bị công nghệ.

2.Giải pháp về kỹ thuật

Các giải pháp phòng ngừa, liên quan đến công nghệ, thiết kế, trang thiết bị phục vụ sản xuất.

3.Kế hoạch kiểm tra, giám sát các nguồn nguy cơ xảy ra sự cố; Kế hoạch kiểm tra thường xuyên, đột xuất; trách nhiệm của người kiểm tra, nội dung kiểm tra, giám sát.

Chương 4  KẾ HOẠCH ỨNG PHÓ SỰ CỐ HÓA CHẤT

1.Kế hoạch ứng phó đối với các tình huống đã dự báo.

2.Kế hoạch phối hợp các lực lượng bên trong và bên ngoài tham gia ứng phó sự cố hóa chất.

3.Kế hoạch sơ tán người và tài sản.

Chương 5 NĂNG LỰC ỨNG PHÓ SỰ CỐ HÓA CHẤT

1.Năng lực quản lý

Hệ thống tổ chức, điều hành ứng phó sự cố.

2.Nhân lực của cơ sở hóa chất

– Yêu cầu tối thiểu đối với các vị trí làm việc liên quan đến hóa chất và lực lượng ứng phó.

– Kế hoạch huấn luyện, diễn tập ứng phó sự cố hóa chất đối với các kịch bản đã nêu trên.

3.Năng lực về cơ sở vật chất, trang thiết bị

– Danh sách hiện có về trang thiết bị, phương tiện sử dụng ứng phó sự cố hóa chất: tên thiết bị, số lượng, tình trạng thiết bị; hệ thống bảo vệ, hệ thống dự phòng nhằm cứu hộ, ngăn chặn sự cố, trang bị bảo hộ cho người lao động và lực lượng tham gia ứng cứu cơ sở phù hợp với các hóa chất nguy hiểm trong cơ sở, nhà máy.

– Hệ thống báo nguy, hệ thống thông tin nội bộ và thông báo ra bên ngoài trong trường hợp sự cố khẩn cấp.

– Kế hoạch thay thế, sửa chữa, bổ sung các thiết bị nêu trên.

Chương 6  PHƯƠNG ÁN KHẮC PHỤC HẬU QUẢ SỰ CỐ HÓA CHẤT

Nội dung của phương án khắc phục hậu quả sự cố hóa chất bao gồm:

1.Giải pháp kỹ thuật khắc phục hậu quả sự cố hóa chất.

2.Phương án bồi thường thiệt hại do sự cố hóa chất gây ra.

KIẾN NGHỊ VÀ CAM KẾT CỦA CHỦ ĐẦU TƯ

1.Những kiến nghị của chủ đầu tư nhà máy, cơ sở hóa chất.

2.Cam kết của chủ đầu tư nhà máy, cơ sở hóa chất.

Lĩnh vực tư vấn của Sài gòn xanh Tây Ninh

Vì vậy, có thể thấy việc xây dựng Kế hoạch ứng phó sự cố hoá chất là cấp thiết đối với mỗi doanh nghiệp có hoạt động hóa chất. Doanh nghiệp cần xem xét sử dụng các dịch vụ tư vấn và hướng dẫn xây dựng kế hoạch để đảm bảo hoạt động của dự án là tuân thủ pháp luật. Công Ty TNHH Tư Vấn Môi Trường & Đo Đạc Sài Gòn Xanh sẽ tư vấn miễn phí và hướng dẫn các doanh nghiệp xây dựng Kế hoạch ứng phó sự cố hoá chất với chi phí thấp nhất. Hotline: 093.155.1939

Like và share