Báo giá báo cáo giám sát môi trường-quan trắc môi trường định kỳ

(V/v: Đo quan trắc môi trường lao động và lập báo cáo giám sát môi trường trọn gói từ 3.000.000-5.000.000 triệu) 

saigonxanhtayninh: 0937.997.665

Trên tinh thần hợp tác, tương trợ và cùng phát triển, Công ty chúng tôi xin gửi đến Quý khách hàng bảng báo giá "Báo cáo giám sát môi trường" bao gồm các hạng mục sau:

 A. CHI PHÍ ĐO MÔI TRƯỜNG LAO ĐỘNG VÀ LẬP BÁO CÁO CÔNG TÁC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG (TÙY THEO SỐ MẪU ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT TRONG ĐTM)

- Phân tích mẫu không khí xung quanh Nhà máy:  Nhiệt độ, độ ẩm, tiếng ồn, hàm lượng bụi, NOx, CO, SO2,….

- Phân tích mẫu không khí  trong khu vực xưởng:  Nhiệt độ, độ ẩm, tiếng ồn, hàm lượng bụi, NO2, CO, SOx.

- Phân tích mẫu không khí tại lò hơi:  bụi khói, CO, SO2, NO2

- Chỉ tiêu nước thải: pH, COD, BOD, TSS, Tổng Nitơ, Tổng Photpho, Coliform, dầu mỡ khoáng

- Chi phí nhân công lấy mẫu

B. CHI PHÍ LẬP BÁO CÁO GIÁM SÁT MÔI TRƯỜNG ĐỊNH KỲ TẠI TÂY Ninh   saigonxanh: 0937.997.665

I. Đánh giá tác động môi trường từ quá trình hoạt động của Nhà máy

- Phân tích các nguồn tác động liên quan đến chất thải

- Phân tích các nguồn tác động môi trường không liên quan đến chất thải

- Phân tích đối tượng bị tác động

- Dự báo những rủi ro, sự cố về môi trường do Nhà máy gây ra

II. Viết chuyên đề về các biện pháp giảm thiểu tác động xâu, phòng ngừa và ứng cứu sự cố

- Đề xuất các biện pháp giảm thiểu các tác động xấu

- Đề xuất các biện pháp khắc phục sự cố môi trường

Đo Quan trắc môi trường định kỳ là thực hiện quan trắc các chỉ tiêu không khí xung quan và tại nguồn thải và có tầng suất quan trắc 3 tháng hay 6 tháng tùy theo đánh giá tác động môi trường đã được phê duyệt.Thường thì Sau khi thực hiện công tác lây mẫu phân tích sẽ tiến hành lập báo cáo công tác bảo vệ môi trường/báo cáo giám sát môi trường định kỳ/ báo cáo quan trắc môi trường định kỳ

 • Quan trắc khí thải trong môi trường xung quanh hay trong hệ thống xử lý bụi
 • Quan trắc nước thải từ hệ thống xử lý hay còn gọi là nước thải đầu ra
 • Quan trắc nước mặt hay nước ngầm
 • Quan trắc môi trường công nhân làm việc (khu vực có phát sinh hơi khí độc như lò hơi).
 • Quan trắc môi trường xung quanh nhà máy làm căn cứ vào mục tiêu và yêu cầu của chương trình quan trắc môi trường định k, phụ thuộc vào chủ yếu nội dung giám sát đị nh kỳ theo chương V trong cuốn Báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được phê duyệt.
 • Giá chi phí quan trắc môi trường định kỳ dựa vào số chỉ và vị trí lấy mẫu đã được phê duyệt theo hồ sơ đánh giá tác động môi trường đã được phê duyệt chi phí từ 3000.0000-5000.000 sẽ thay đổi tùy theo điều kiện thực tế (bao gồm luôn cả chi phí đo đạc phân tích và lập báo cáo công tác bảo vệ môi trường-hay báo cáo giám sát định kỳ-báo cáo quan trắc môi trường định kỳ

Đo quan trắc môi trường lao động là bao gồm đo đạc và phân tích các chi tiêu chủ yếu dựa vào điều kiện làm việc của người lao động và có Tầng suất quan trắc 1năm/lần. Thường thì sau khi thực hiện công tác đo đạc phân tích đơn vị tư vấn thực hiện lập báo cáo quan trắc môi trường lao động cho doanh nghiêp.

 • Các chỉ tiêu vi khí hậu của môi trường như là nhiệt độ, độ ẩm, tốc độc gió và bức xạ nhiệt môi trường xung quanh nơi làm việc
 • Các chỉ tiêu vật lý bên ngoài trong hay ngoài khu làm việc  ánh sáng, độ rung, tiếng ồn, các chỉ tiêu phóng xạ
 • Các chỉ tiêu về yếu tố vi sinh và các yếu tố nguy cơ gây dị ứng cơ thể hay mẫn cảm ảnh hưởng đên người lao động
 • Đánh giá gánh nặng lao động thể lực, đánh giá khả năng thể lực lao động, sự căng thẳng tâm sinh lý và một số chỉ tiêu stes căng thẳng mệt mỏi
 • Các loại bụi: Bụi tổng,bụi hô hấp, hay bụi bông,…..
 • Các chỉ tiêu hóa học: NO2, SO2, CO, CO2, Benzen,Toluen, Xylen,…..
 • Chi Phí quan trắc môi trường lao động tùy theo có bao nhiêu vị trí lấy mẫu mẫu và tùy theo chỉ tiêu và diện tích khu vực nhà xưởng hiện có. Chi phí giao động từ 3000.000-5000.000 ( bao gồm luôn cả chi phí đo đạc và lập báo cáo quan trắc môi trường lao động)

Giá từ 3.000.000-5.000.000 đồng tùy số lượng mẫu và tần suất quan trắc

BẢNG BÁO GIÁ BÁO CÁO CÔNG TÁC QUẢN LÝ CHẤT THẢI TẠI TÂY NINH

(V/v: Sổ chủ nguồn thải)

Trên tinh thần hợp tác, tương trợ và cùng phát triển, Công ty chúng tôi xin gửi đến Quý khách hàng bảng báo giá "Sổ chủ nguồn thải" bao gồm các hạng mục sau:

STT

HẠNG MỤC CÔNG VIỆC

Đơn giá
(VNĐ)

1

Khảo sát, thống kê các nguồn phát sinh chất thải nguy hại trong quá trình sản xuất

500,000

2

Phân loại các chất thải nguy hại, định dạng mã chất thải

500,000

3

Tổng hợp số liệu và viết đơn cấp phép, hoàn tất thủ tục với cơ quan chức năng.

1,000,000

4

Chi phí nộp hồ sơ lên Sở TNMT thẩm định

1,000,000

TỔNG CỘNG

3.000.0000

(saigonxanhtayninh: 093.155.1939-0937.997.665) vân

Like và share