Huấn luyện an toàn lao động và cấp chứng chỉ nhanh giá rẻ Tây Ninh

Năm 2022 Doanh Nghiệp ngày càng quan tâm tới công tác huấn luyện an toàn lao động cho người lao động cũng như cập nhật kiến thức, pháp luật quy định cho người sử dụng lao động nhằm hạn chết hết sức có thể tai nạn lao động xảy ra trong quá trình sản xuất kinh doanh,tránh được những hậu quả về con người, tài sản, uy tín hoặc pháp luật cho đơn vị sử dụng lao động. Chúng tôi mong muốn gửi tới quý học viên một khóa huấn luyện an toàn lao động chất lượng.

I. GIẤY PHÉP ĐÀO TẠO HUẤN LUYỆN AN TOÀN LAO ĐỘNG

VIỆN ĐÀO TẠO VÀ HỢP TÁC GIÁO DỤC được Bộ Lao Động Thương  Binh Và Xã Hội cấp phép đào tạo an toàn lao động  các nhóm 1,2,3,4,6 theo giấy phép số 68/2017  ngày 29/12/2017  ( bố sung thêm nhóm 6 so với giấy phép số 48/2016 cấp ngày 16/6/2016 )

chứng chỉ hành nghề tập huấn an toàn lao động

II. LĨNH VỰC ĐÀO TẠO AN TOÀN LAO ĐỘNG

Với chức năng nhiệm vụ được giao chúng tôi đã không ngừng nâng cao chất lượng đào tạo,  thực hiện hướng dẫn thực hành hay  hỗ trợ tư vấn doanh nghiệp hồ sơ an toàn lao động. Mong muốn học viên tham gia khóa học An toàn Lao Động tại Viện Đào Tạo và Hợp Tác Giáo Dục được hài long nhất có thể. Với các lĩnh vực đào tạo đa dạng như:

 • An toàn lao động leo cao
 • An toàn lao động trong công trường xây dựng
 • An toàn khi phá dỡ kết cấu công trình
 • An toàn lao động trong hàn cắt kim loại
 • An toàn lao động trong lĩnh vực cơ khí
 • An toàn lao động trong kinh doanh Xăng Dầu, LPG
 • An toàn lao động cho nhân viên bán hàng
 • An toàn lao động trong vận hành máy
 • An toàn trong bệnh viện, tòa nhà.
 • An toàn trong sản xuất
 • An toàn trong lĩnh vực điện
 • An toàn trong lĩnh vực thương mai
 • An toàn trong vệ sinh công nghiệp
 • An toàn trong lĩnh vực nhà hàng
 • An toàn trong lĩnh vực may mặc
 • An toàn trong lĩnh vực viễn thông

III. ĐỐI TƯỢNG ĐÀO TẠO HUẤN LUYỆN AN TOÀN LAO ĐỘNG

 • Nhóm 1: Người quản lý phụ trách công tác an toàn, vệ sinh lao động : Giám Đốc, Phó Giám Đốc, Giám Đốc, P. GĐ Chi Nhánh, Quản Đốc Phân Xưởng, Trưởng Phòng ban, phó phòng được giao nhiệm vụ về ATLĐ ( Thời gian huấn luyện : 16h ).

         Chi tiết về nội dung  Huấn luyện an toàn lao động nhóm 1

 • Nhóm 2: Người làm công tác an toàn, vệ sinh lao động : chuyên trách, bán chuyên trách về an toàn vệ sinh lao động, hoặc là người trực tiếp giám sát về ATLĐ : Trưởng Ban an toàn lao động, cán bộ an toàn, cán bộ kỹ thuật…( Thời gian huấn luyện : 48h ).

        Chi tiết về nội dung Huấn luyện an toàn lao động nhóm 2 

 • Nhóm 3: Người lao động làm công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động là người làm công việc thuộc danh mục công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành. …

         Chi tiết về nội dung Huấn luyện an toàn lao động nhóm 3

        ( Thời gian huấn luyện : 24h ). Danh mục công việc có yêu cầu về an toàn lao động : vui lòng tham khảo tại đây .

 • Nhóm 4: Người lao động không thuộc các nhóm theo quy định tại các khoản 1, 2, 3, 5 bao gồm cả người học nghề, tập nghề, thử việc để làm việc cho người sử dụng lao động: kế toán, lễ tân, nhân viên văn phòng, nhân viên kinh doanh không trong 17 danh mục yêu cầu an toàn lao động, lao công vệ sinh…. …( Thời gian huấn luyện : 16h)

         Chi tiết nội dung Huấn luyện an toàn lao động nhóm 4 

 • Nhóm 5: Người làm công tác y tế
 • Nhóm 6: An toàn, vệ sinh viên theo quy định tại điều luật 74 Luật an toàn, vệ sinh lao động

IV. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO HUẤN LUYỆN AN TOÀN LAO ĐỘNG

 • Với các đơn vị huấn luyện lần đầu : thời gian và chương trình đào tạo theo đúng theo quy định tại điều dựa trên điều 18, điều 19 và điều 20 Nghị định số 44/2016/NĐ-CP.

        Vui lòng tham khảo : nội dung chương trình khung tại đây .

 • Với các đơn vị huấn luyện định kỳ : Do Nghị Định 44/NĐ- CP so với Thông tư 27/2013/TT-BLĐTBXH phần nội dung đào tạo nhiều hơn vì vậy trong chương trình đào tạo định kỳ cần lưu ý :

 • Huấn luyện đủ thời gian theo quy định với nội dung mới

 • Huấn luyện 50% thời lượng với nội dung cũ

V. CHỨNG NHẬN AN TOÀN LAO ĐỘNG, THẺ AN TOÀN LAO ĐỘNG

Sau khóa học an toàn lao động, học viên được cấp ngay chứng chỉ an toàn lao động. Dưới đây là mẫu chứng chỉ các nhóm 1,2,3,4,5,6 do Viện Đào Tạo cấp.

NHÓM 1:

NHÓM 2:

NHÓM 3:

NHÓM 4:

NHÓM 6:

HÃY LIÊN HỆ CHÚNG TÔI :SAIGONXANH TÂY NINH:0931551939-0937997665

Like và share