Mẫu báo cáo quan trắc môi trường định kỳ mới và đầy đủ nhất năm 2021

Báo cáo quan trắc môi trường định kỳ là loại hồ sơ pháp lý mà nhiều doanh nghiệp, công ty yêu cầu phải lập để được thực hiện sản xuất kinh doanh. Tuy vậy, trong thực tế, không phải doanh nghiệp nào cũng hiểu rõ về thủ tục, trình tự và hồ sơ cần thiết để thực hiện loại báo cáo này.

Vậy, sau đây hãy cùng Sài Gòn Xanh Tây Ninhtìm hiểu cách đầy đủ nhất về Mẫu báo cáo quan trắc môi trường định kỳ nhé!

DANH MỤC THAM KHẢO

I/ Mẫu báo cáo quan trắc môi trường định kỳ là gì?

II/ Tầm quan trọng của việc lập mẫu báo cáo quan trắc môi trường định kỳ

III/ Đối tượng cần phải lập Mẫu báo cáo quan trắc môi trường định kỳ

IV/ Nội dung và quy trình lập Mẫu báo cáo quan trắc môi trường định kỳ

4.1 Nội dung của Mẫu báo cáo quan trắc môi trường định kỳ

4.2 Các hồ sơ cần thiết cho lập Mẫu báo cáo quan trắc môi trường định kỳ

4.3 Quy trình lập Mẫu báo cáo quan trắc môi trường định kỳ

V/ Thời gian và tần suất lập Mẫu báo cáo quan trắc môi trường định kỳ

5.1 Tần xuất lấy mẫu cho báo cáo quan trắc môi trường định kỳ

5.2 Thời gan nộp Mẫu báo cáo quan trắc môi trường định kỳ

 

I/ Mẫu báo cáo quan trắc môi trường định kỳ là gì?

Mẫu báo cáo quan trắc môi trường định kỳ là văn bản, hồ sơ thay thế cho mẫu báo cáo giám sát môi trường định kỳ. Đây là loại hồ sơ được lập khi nhà máy, công ty, xí nghiệp đã đi vào hoạt động, nhằm giám sát các thông số môi trường của doanh nghiệp, từ đó có thể theo dõi và đưa ra những giải pháp bảo vệ môi trường hiệu quả.

Nội dung về Mẫu báo cáo quan trắc môi trường định kỳ đã được quy định trong các loại báo báo môi trường (Báo cáo đánh giá tác động môi trường, kế hoạch bảo vệ môi trường hay đề án bảo vệ môi trường).

  1. Xem thêm: Dịch vụ báo cáo giám sát môi trường định kỳ giá rẻ tại Tây Ninh

II/ Tầm quan trọng của việc lập mẫu báo cáo quan trắc môi trường định kỳ

Vậy, lập Mẫu báo cáo quan trắc môi trường định kỳ có phải là đều cần thiết?

Sẽ thật sự cần thiết và bắt buộc nếu doanh nghiệp bạn thuộc nhóm đối tượng phải lập Mẫu báo cáo quan trắc môi trường định kỳ. Đơn giản vì những lí do sau:

- Báo cáo quan trắc môi trường định kỳ chính là loại hồ sơ chỉ cho ta biết những vấn đề về môi trường của doanh nghiệp. Từ những thông số đó, doanh nghiệp bạn sẽ có những biện pháp bảo vệ môi trường, cũng như sức khoẻ người lao động.

- Lập báo cáo quan trắc môi trường định kỳ chính là việc làm tuân thủ pháp luật, giúp công ty bạn sẽ không vướng vào những vấn đề pháp lý. Từ đó, tránh các hình thức xử phạt đáng tiếc cho doanh nghiệp bạn.

- Lập Mẫu báo cáo quan trắc môi trường định kỳ sẽ giúp công ty bạn phát triển ổn định, bền vững về kinh tế cũng như môi trường.

  1. Xem thêm: Hướng dẫn hồ sơ lập báo cáo đánh giá tác động môi trường năm 2021

III/ Đối tượng cần phải lập Mẫu báo cáo quan trắc môi trường định kỳ

Tất cả những cơ sở sản xuất kinh doanh có phát thải các chất gây ô nhiễm môi trường tại Việt Nam đều là đối tượng phải lập Mẫu báo cáo quan trắc môi trường định kỳ. Cụ thể, nếu doanh nghiệp bạn là: Doanh nghiệp sản xuất kinh doanh, dịch vụ công, nông nghiệp, khu đô thị, bệnh viện, trường học,… Đã lập báo cáo đánh giá tác động môi trường, kế hoạch bảo vệ môi trường hay đề án bảo vệ môi trường.

Đối tượng cần lập báo cáo quan trắc môi trường định kỳ

Đối tượng cần lập báo cáo quan trắc môi trường định kỳ

IV/ Nội dung và quy trình lập Mẫu báo cáo quan trắc môi trường định kỳ

Nội dung và quy trình lập Mẫu báo cáo quan trắc môi trường định kỳtương đối đơn giản, nhưng bạn cần phải có những lưu ý để có thể thực hiện báo cáo cách thuận lợi nhất.

4.1 Nội dung của Mẫu báo cáo quan trắc môi trường định kỳ

Nội dụng Mẫu báo cáo quan trắc môi trường định kỳ được thực hiện theo mẫu A1 và A2 thuộc phụ lục V của thông tư 43 năm 2015 của Bộ Tài Nguyên Và Môi Trường.Mẫu báo cáo quan trắc môi trường định kỳ bao gồm 4 nội dung chính sau:

- Các tác động tiêu cực của hoạt động sản xuất đến môi trường (Số lượng, thực trạng và diễn biến).

- Định kỳ ít nhất 3 tháng/lần, theo dõi về khối lượng, tần suất, lưu lượng và định kỳ đo đạc lấy mẫu phân tích các nguồn ô nhiễm từ hoạt động doanh nghiệp vềcác chỉ tiêu.

- Định kỳ 6 tháng/lần, tại những nơi không có trạm quan trắc, theo dõi và lấy mẫu phân tích các chỉ tiêu ô nhiễm ở môi trường xung quanh.

- Đối với từng trường hợp cụ thể, sẽ có tần suất đo tương ứng của theo dõi và đo đạc các yếu tố môi trường phát sinh phát sinh.

  1. Xem thêm: Dịch vụ về đo kiểm báo cáo quan trắc môi trường lao động uy tính giá rẻ

4.2 Các hồ sơ cần thiết cho lập Mẫu báo cáo quan trắc môi trường định kỳ

Trước khi thực hiện các thủ tục lập Mẫu báo cáo quan trắc môi trường định kỳ, bạn cần chuẩn bị đủ các loại hồ sơ sau:

Hồ sơ cần để lập báo cáo quan trắc môi trường

Hồ sơ cần để lập báo cáo quan trắc môi trường định kỳ

4.3 Quy trình lập Mẫu báo cáo quan trắc môi trường định kỳ

Quy trình lập Mẫu báo cáo quan trắc môi trường định kỳ bao gồm các bước cơ bản sau:

Bước 1:Thu thập các thông tin cơ bản về đối tượng và khu vực như: Điều kiện tự nhiên – Kinh tế - Xã hội của khu vực xung quanh, tình hình hoạt động và tình hình môi trường xung quanh.

Bước 2:Xác định các nguồn ô nhiễm của hoạt động kinh doanh (Chất thải rắn, bùn thải công nghiệp, nước thải, khí thải,…).

Bước 3:Đo đạc, thống kê các thông số của các nguồn ô nhiễm và so sánh với tiêu chuẩn hiện hành. Tiến hành đo đạc định kỳ các thông số của nguồn tác động môi trường doanh nghiệp.

Bước 4:Đánh giá tổng hợp về biện pháp môi trường, thực trạng môi trường, điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội của khu vực.

Bước 5:Đề xuất và xây dựng các biện pháp hạn chế, giảm hiểu và pjongf ngừa các sự cố môi trường.

Bước 6:Cam kết và đề ra các biện pháp khắc phục các chỉ tiêu không đạt yêu cầu và thực hiện các biện pháp xử lý ô nhiễm.

Bước 7:Lập hồ sơ Mẫu báo cáo quan trắc môi trường định kỳ.

Bước 8:Chủ doanh nghiệp đóng dấu và gửi cho cơ quan thẩm quyền, chuyên trách về môi trường phê duyệt.

V/ Thời gian và tần suất lập Mẫu báo cáo quan trắc môi trường định kỳ

Tuỳ thuộc vào quy mô hay hạng mục của doanh nghiệp (Doanh nghiệp thuộc đối tượng lập loại báo cáo môi trường nào) mà sẽ có thời gian và tần xuất lập Mẫu báo cáo quan trắc môi trường định kỳ khác nhau:

5.1 Tần xuất lấy mẫu cho báo cáo quan trắc môi trường định kỳ

Đối tượng cần phải lấy mẫu 3 tháng, 6 tháng, 1 năm/lần được quy định lần lượt tại phụ lục II, nghị định 18 năm 2015 của Chính Phủ; phụ lục 5.1 Thông tư 27 năm 2015 của BTN&MT và Khoản 2 điều 27 của thông tư này.

Tầng suất lấy mẫu báo cáo quan trắc môi trường định kỳ

Tần xuất lấy mẫu báo cáo quan trắc môi trường định kỳ

  1. Xem thêm: Báo Giá Chi Phí Quan Trắc Môi Trường Lao Động Năm 2021 Tại Tây Ninh

5.2 Thời gan nộp Mẫu báo cáo quan trắc môi trường định kỳ

Tuỳ vào đối tượng và loại báo cáo quan trắc môi trường mà thời hạn nộp mỗi báo cáo sẽ khác nhau:

- Mẫu báo cáo quan trắc môi trường định kỳquý (báo cáo đợt): Trước ngày 30/4, 30/7, 30/10 và 30/1 năm sau.

- Mẫu báo cáo quan trắc môi trường định kỳ 6 tháng (báo cáo đợt): trước ngày 30/7 và 30/1 năm sau.

- Mẫu báo cáo quan trắc môi trường định kỳ tổng hợp năm (báo cáo năm): trước ngày 15/3 năm sau.

Xem tại đây

Lập Mẫu báo cáo quan trắc môi trường định kỳ là công việc phức tạp, cần nhiều thời gian, máy móc kỹ thuật và trình độ chuyên môn cao. Vì thế, đa phần các doanh nghiệp, để có thể tiết kiệm thời gian, công sức và tiền bạc, đã thực hiện giải pháp hợp tác với một đơn vị chuyên trách. Trên cơ sở đó, Sài Gòn Xanh Tây Ninhchúng tôi tự hào là đơn vị đi đầu trong lĩnh vực môi trường nói chung và lập Mẫu báo cáo quan trắc môi trường định kỳ nói riêng.

Chúng tôi đã hợp tác và thực hiện quan trắc, đo đạc và lập báo cáo cho nhiều công ty, doanh nghiệp, xí nghiệp. Với đội ngũ lành nghề, thiết bị kỹ thuật tiên tiến, Sài Gòn Xanh Tây Ninhchúng tôi đã được nhiều đối tác tin tưởng và hợp tác lâu dài. Vậy, mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ đến Hotline: 0937 997 665để được tư vấn và giải đáp tốt nhất nhé!

Like và share