Tiêu chuẩn về chất lượng nước dưới đất QCVN 09-MT:2015/BTNMT mới nhất năm 2021

Tiêu chuẩn về chất lượng nước dưới đất là giới hạn cho việc lấy mẫu nước ngầm và phân tích chất lượng nước với các chỉ tiêu đặc trưng của nguồn nước nhầm đánh giá hiện trạng của nguồn nước ngầm giúp chúng ta sớm tìm được nguyên nhân ô nhiệm tử đó có các biện pháp xử lý thích hợp

Quy chuẩn này quy định giá trị giới hạn của các thông số nước dưới đất

Quy chuẩn này áp dụng để đánh giá giám sát chất lượng nguồn nước dưới đất, làm căn cứ để định hướng cho các mục đích sử dụng nước khác nhau

Cơ quan nhà nước về môi trường có trách nhiệm hướng dẫn kiểm tra giám sát việc thực hiện quy chuẩn này

Công ty sài gòn xanh Tây Ninh chuyên thực hiện các hồ sơ cấp giấy an toàn thực phẩm, kiểm nghiệm về mẫu thực phẩm là đơn vị duy nhất tại tây ninh thực hiện việc giám sát sữa học đường tại địa bàn tỉnh Tây Ninh

Địa chỉ liên hệ:

  • 145 đường 786 khu phố 5 Phường 1 Tp Tây Ninh Tỉnh Tây Ninh
  •  Chi nhánh:Căn số 14 khu phố thương mại Thị Xã Trảng Bàng Phường Trảng Bàng Tỉnh Tây Ninh.

Tham khảo thêm dịch vụ: Tư vấn an toàn thực phẩm

xem mới 

Like và share