Thông tư  25/2019 hướng dẫn mới nhất thi hành Luật bảo vệ môi trường

Thông tư 25/2019/TT_BTNMT quy định chi tiết thi hành một số điều của nghị định 40/2019/NĐ-CP

Về hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/2/2020

Các báo cáo định kỳ gồm báo cáo giám sát, báo cáo quan trắc và các báo cáo về quản lý chất thải rắn sinh hoạt, công nghiệp, nguy hại được lồng ghép trong báo cáo công tác bảo vệ môi trường tại thông tư này

Bổ sung một số điều quy định chi tiết hướng dẫn thi hành Luật bảo vệ môi trường và quy định quản lý hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường

Công ty sài gòn xanh Tây Ninh chuyên thực hiện tư vấn các hồ sơ liên quan đến lĩnh vực môi trường: Thực hiện lập các báo cáo định kỳ như báo cáo quan trắc môi trường lao động, báo cáo giám sá môi trường định kỳ, báo cáo quản lý chất thải rắn công nghiệp chất thải rắn nguy hại

Địa chỉ liên hệ:

145 đường 786 khu phố 5 Phường 1 Tp Tây Ninh Tỉnh Tây Ninh

Căn số 14 khu phố thương mại Thị Xã Trảng Bàng Phường Trảng Bàng Tỉnh Tây Ninh.

Tham khảo thêm dịch vụ:Tư vấn môi trường

xem mới

Phụ lục Thông tư 25/2019

Like và share