Nghị định 40/2019/NĐ-CP quy định chi tiết hướng dẫn thi hành Luật bảo vệ môi trường

Trong nghị định này sửa đổi bổ sung nghị định số 18/2015/NĐ-CP quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường

Nghị định này có hiệu lực từ ngày 1/7/2019

Điều khoản chuyển tiếp của nghị định 40/2019/NĐ-CP hướng dẫn thi hành luật môi trường

Các hồ sơ được tiếp nhận trước ngày có hiệu lực thì tiếp tục được giải quyết theo quy định của các nghị định tại thời điểm tiếp nhận, trừ trường hợp tổ chức, các nhân đã nộp hồ sơ có yêu cầu thực hiện theo quy định của nghị định này

Các cáo cáo định kỳ của dự án, cơ sở và khu công nghiệp về quan trắc và giám sát môi trường, quan trắc tự động, quản lý chất thải rắn, chất thải nguy hại, quản lý phế liệu, kế quả giám sát và phục hồi môi trường trong khai thác khoáng sản và các báo cáo môi trường khác được lồng ghép trong cùng một báo cáo công tác bảo vệ môi trường

Công ty sài gòn xanh Tây Ninh chuyên thực hiện tư vấn các hồ sơ liên quan đến lĩnh vực môi trương: Thực hiện lập các báo cáo định kỳ như báo cáo quan trắc môi trường lao động, báo cáo giám sá môi trường định kỳ, báo cáo quản lý chất thải rắn công nghiệp chất thải rắn nguy hại

Địa chỉ liên hệ:

  • 145 đường 786 khu phố 5 Phường 1 Tp Tây Ninh Tỉnh Tây Ninh
  • Căn số 14 khu phố thương mại Thị Xã Trảng Bàng Phường Trảng Bàng Tỉnh Tây Ninh.

Tham khảo thêm dịch vụ:Tư vấn môi trường

xem mới

Like và share