Hướng dẫn đăng ký nhận tiền hỗ trợ covid nhanh

DANH MỤC BÀI VIẾT

 

I. Đối tượng được hỗ trợ covid

1.1 Những ai được nhận tiền hỗ trợ covid?

1.2 Người được hỗ trợ tiền covid cần đáp ứng những điều kiện nào?

II. Mức hỗ trợ covid cho người lao động

III. Cách thức đăng ký nhận tiền hỗ trợ covid

3.1 Cách thức nộp hồ sơ đăng ký nhận tiền hỗ trợ covid

3.2 Thành phần hồ sơ đăng ký nhận tiền hỗ trợ covid

3.3 Hướng dẫn các bước đăng ký nhận tiền hỗ trợ covid trực tuyến

IV. Trình tự giải quyết hồ sơ

 

I. Đối tượng được hỗ trợ covid

1.1 Những ai được nhận tiền hỗ trợ covid?

Người lao động làm việc tại các đơn vị sự nghiệp công lập, hợp tác xã, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục dừng hoạt động từ 01/05/2021 đến 31/12/2021 để phòng, chống dịch COVID-19.

1.2 Người được hỗ trợ tiền covid cần đáp ứng những điều kiện nào?

Bạn phải là người lao động và phải đáp ứng điều kiện sau:

-Bạn đang tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc tại tháng liền kề trước thời điểm phải chấm dứt hợp đồng lao động.

- Thời điểm chấm dứt lao động từ 01/05/2021 đến 31/12/2021 nhưng không được hưởng trợ cấp thất nghiệp từ nhà nước. Trừ các trường hợp:

  • Người lao động tự ngừnghợp đồng lao động đơn phương và trái pháp luật.
  • Đã được hưởng trợ cấp mất sức lao động, lương hưu hằng tháng.

II. Mức hỗ trợ covid cho người lao động

Căn cứ vào Điều 22, quyết định 23, năm 2021 của Thủ tướng Chính Phủ quy định về mức hỗ trợ như sau:

- Hỗ trợ với số tiền 3.710.000 VNĐ/người.

- Trường hợp đối với phụ nữ đang mang thai thì hỗ trợ thêm 1.000.000 VNĐ/người.

- Trường hợp đang nuôi con (con đẻ hoặc con nuôi) hay trường hợp thay thế chăm sóc trẻ em dưới 6 tuổi. Thì được hỗ trợ thêm 1.000.000VNĐ/trẻ em (chỉ hỗ trợ 1 người đại diện).

Cơ quan bảo hiểm xã hội phải tiến hành chi trả trong 1 lần cho người lao động.

III. Cách thức đăng ký nhận tiền hỗ trợ covid

3.1 Cách thức nộp hồ sơ đăng ký nhận tiền hỗ trợ covid

- Nộp hồ sơ trực tiếp:Bạn có thể nộp hồ sơ tại Trung tâm Dịch vụ việc làm (thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội) nơi bạn đãbị dừng hợp đồng lao động.

- Nộp hồ sơ trực tuyến: Bạn có thể nộp hồ sơ thông qua Cổng dịch vụ công quốc gia.

3.2 Thành phần hồ sơ đăng ký nhận tiền hỗ trợ covid

  1. Đơn đề nghị hỗ trợ covid.
  1. Bản sao công chứng hoặc bản sao kèm bản chính của các giấy tờ sau:Hợp đồng lao động;Quyết định thôi việc;Thông báo hoặc thỏa thuận chấm dứt hợp đồng lao động.
  2. Bản sao công chứng hoặc bản sao kèm bản chính của các giấy tờ sau: Giấy tờ chứng minh đang mang thai;Giấy chứng nhận nuôi con nuôi;Giấy khai sinh của trẻ em;Quyết định giao, nhận chăm sóc thay thế trẻ em của cơ quan có thẩm quyền.

3.3 Hướng dẫn các bước đăng ký nhận tiền hỗ trợ covid trực tuyến

Bước 1: Truy cập vào trang thông tin của Cổng dịch vụ công quốc gia

- Tiến hành truy cập vào đường link của Cổng dịch vụ công quốc gia.

- Chọn vào chức năng“Đăng ký dịch vụ công trực tuyến”.

- Click tiếp vào phần “Hỗ trợ người lao động chấm dứt hợp đồng lao động nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp”.

- Chọn vào lệnh “Nộp trực tuyến”.

Bước 1 đăng ký hỗ trợ tiền covid

Đăng ký hỗ trợ covid

Bước 2: Đăng nhập tài khoản Cổng dịch vụ công quốc gia

Bước 2 đăng ký nhận tiền hỗ trợ covid

Đăng nhập tài khoản

Trong trường hợp bạn chưa có tài khoản, bạn cần tiến hành đăng ký tài khoản Cổng dịch vụ công quốc gia

Bước 3: Điền thông tin

Bước 3 đăng ký nhận tiền hỗ trợ covid

Điền thông tin người lao động

Bước 4: Điền thông tin hồ sơ

Bước 4 đăng ký nhận tiền hỗ trợ covid

Nhập thông tin hồ sơ

Bước 5: Điền cơ quan tiếp nhận hồ sơ

- Tiến hànhchọn tỉnh/thành phố là nơi làm việc trước khi chấm dứt hợp đồng.

- Chọn Trung tâm dịch vụ việc làm tương ứng với tỉnh/thành phố.

- Nhận chọn vào nút lệnh “Nộp hồ sơ”.

Bước 5 đăng ký nhận tiền hỗ trợ covid

Điền cơ quan tiếp nhận

Sau khi nộp hồ sơ sẽ hiện lên một thông báo như sau:

Bước 5 đăng ký nhận tiền hỗ trợ covid

Thông báo nộp hồ sơ thành công

Vậy việc đăng ký nhận tiền hỗ trợ Covid về cơ bản đã hoàn thành. Bạn cần đợi cơ quan BHXH xét duyệt hồ sơ và thực hiện chi trả.

IV. Trình tự giải quyết hồ sơ

- Người có nhu cầu nhận tiền hỗ trợ covid gửi hồ sơ đến Trung tâm Dịch vụ việc làm (trực thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội) nơi người lao động dừng hợp đồng lao động. Thời hạn nộp hồ sơ trước31/01/2022.

- Trong 02 kể từ ngày nhận hồ sơ, cơ quan Bảo hiểm xã hội kiểm tra thông tin và xác nhận người lao động có tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc ở tháng liền kề trước tháng chấm dứt hợp đồng lao động.

- Trong 03 ngày, Trung tâm Dịch vụ việc làm (trực thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội)rà soát, gửi hồ sơ trình Sở Lao động - Thương binh và Xã hội .

- Trong 02 ngày làm việc, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tiến hành thẩm định hồ sơ và trình UBND cấp tỉnh.

- Trong 03 ngày làm việc, UBND cấp tỉnh tiến hành phê duyệt danh sách hỗ trợ; đồng thời chỉ đạo việc chi trả hỗ trợ.

                        Bước 7 đăng ký nhận tiền hỗ trợ covid

Quy trình xử lý hồ sơ

Dưới tình hình đại dịch Covid-19 đang diễn biến ngày càng khó lường thì việc đăng kí nhận tiền hỗ trợ covid đem lại nhiều lợi ích  cho người lao động. Vậy bạn cần xác định mình có phải là đối tượng được hỗ trợ không? Và chuẩn bị các hồ sơ và thủ tục thế nào? Để có thể thực hiện đăng kí cách nhanh và chính xác nhất.

Đối với hộ kinh doanh cá thể có thể tham khảo: https://giaypheptayninh.com/  để xem thông tin hướng dẫn trên địa bàn Tỉnh Tây Ninh hướng dẫn tất cả các thủ tục pháp lý cho doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Tây Ninh và các tỉnh lân cận.

Về Thủ tục thành lập công ty tại Tây Ninh:https://giaypheptayninh.com/p/99-so-ke-hoach-dau-tu%C2%A0khanh-hoa-den-tay-ninh-thanh-lap-cong-ty-nhanh-re.html

Thành Lập Doanh nghiêp tại Tây Ninh: https://giaypheptayninh.com/p/100-so-ke-hoach-dau-tu-dong-nai-den-tay-ninh-thanh-lap-doanh-nghiep-nhanh.html

Thành Lập Hộ kinh doanh cá thể tại Tây Ninh: https://giaypheptayninh.com/p/98-so-ke-hoach-dau-tu-thanh-pho-ho-chi-minh-giay-phep-ho-kinh-doanh-nhanh.html

Cần đăng ký kinh doanh tại Tây Ninh: https://giaypheptayninh.com/p/101-so-ke-hoach-dau-tu-binh-dinh-den-tay-ninh-dang-ky-kinh-doanh-nhanh-re.html

Vậy nếu bạn có bất cứ thắc mắc nào cần tìm hiểu về cách đăng ký nhận tiền hỗ trợ covid, hãy liên hệ ngay đến Hotline: 0937.997.665 để được tư vấn tốt nhất nhé!

Like và share